Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan zorunlu trafik sigortası teminatları arasında;

Maddi Zarar Teminatı: Zarar görmüş aracın içerisinde değer kaybıdır.
Sağlık Giderlerinin Teminatı: kişinin trafik kazasında kaybettiği sağlığını geriye kazanabilmesi için yapılacak tüm tedavi masraflarıdır. Sonradan yapılan değişikliklerden sonra bu teminat SGK sorumluluğunda da değerlendirilmektedir.
Sakatlık Teminatı: Kazadan sonra 3. kişilerde oluşabilecek olan kalıcı sakatlıklardan dolayı meydana gelebilecek maddi kayıplardır. Sakatlık tespiti sağlık kurulu tarafından verilecek raporu esas alır.
Vefat Teminatı: kişinin kaza sonucunda vefat etmesi sebebiyle geride kalan kişilerin, bu kişinin desteğinden yoksun kalması durumunda yakınlara ödenecek olan tazminatı teminatıdır.
Manevi tazminat talepleri ve sigortalı kişinin sorumluluğu dışındaki tazminat talepleri ile birlikte 3. kişinin kendisinden kaynaklanan kayıplarla ilgili tazminat istekleri zorunlu trafik sigortasının teminatları dışındadır.

Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması Nedir?
Trafik sigortası poliçelerinde hasarsızlık indirimi uygulaması bulunmaktadır. Hasarsızlık indirimi ve zamlı prim uygulamaları temelde basamak sistemi ile genel şartlar çerçevesinde uygulanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur?
Trafik sigortasının yaptırılması kanunlar çerçevesinde zorunlu tutulmuştur. Aracınız ile ilgili resmi bir işlem yaptırmak istediğiniz zaman da sigorta şartı aranır. Muayeneler ve alım-satım işlemlerinde de trafik sigortası sorgulanır. Sigortanızı geç yaptırdığınız zaman gecikme süreniz kadar gecikme cezası ödersiniz. Her ay için farklı oranlarda ödenen bu cezalar %50’ye kadar varabilmektedir. Zorunlu trafik sigortasının düzenli olarak yenilenmesi gereken bir sigorta olduğunu da asla unutmamalı ve zamanı geçmeden sigortanızı sürekli yenilemelisiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası Teminatlarına Dahil Edilmeyen Durumlar Nelerdir?
İşletilmemiş haldeki araçlardan meydana gelebilecek hasarlar
İşletenlerin tazminat talepleri
İşleten kişinin eşi, çocuğu, kardeşleri gibi yakınlarının mal varlıklarına gelen zarardan dolayı talep edilen tazminat
Kazada hasar almış kişilerin yanlarında yer alan bagaj ve eşyaların dışında aracın römork kısmında yer alan eşyaların zararları
Manevi tazminat talepleri
İşletenlerin Karayolları Trafik Kanunu tarafından hareketlerinden sorumlu tutulan kişiler için isteyecekleri talepler
Bakım, alım-satım, onarım ve araç üzerinde değişiklik yapılacağı zaman araçta ortaya çıkan hasarlar
Aracın, izin alınan ya da alınmayan yarışlara katıldığı durumlarda karışabileceği kazalar ve meydana gelen hasarlar
Terör eylemlerinde araçların kullanılması ve ortaya çıkabilecek zararlar. Aynı zamanda araç sahibinin aracın bu eylemlere karıştığını bildiği halde aracı kullanmaya devam etmesi
Dolaylı sebeplerden ve yollardan dolayı hasara uğrayanların talepleri de trafik sigortası teminatları arasında yer almamaktadır.

Open chat